1. Permohonan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 5 hari bekerja dan dalam BULAN SEMASA sahaja.

2. Kebenaran/kelulusan tertakluk kepada kekosongan kemudahan yang dipohon.

3. Keputusan penempatan bilik adalah berdasarkan permohonan oleh pihak pemohon dan adalah muktamad. Sebarang permohonan pertukaran bilik adalah di bawah kelulusan KPP BTPN Perlis.

4. Tempahan makan/minum hanya melalui kafetaria BTPN Perlis sahaja.

5. Sebarang kerosakan/kehilangan di bawah tanggungjawab jabatan berkaitan.

6. Pembatalan penggunaan oleh BTPN Perlis akan diberi maklum dalam tempoh 2 hari sebelum tarikh penggunaan.

7. Penggunaan hanya mengikut waktu rasmi bermula jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang.

8. Tidak dibenar membawa masuk makanan/minuman dari luar dan makan/minum dalam bilik yang digunakan.

9. Penggunaan kemudahan voltan tinggi mesti mendapatkan kebenaran BTPN Perlis.

10. Sila gunakan borang aduan atau maklum balas yang disediakan bagi tujuan peningkatan kualiti perkhidmatan.

11 sebarang perubahan tarikh penggunaan hendaklah dimaklum dengan kadar segera.

12. Sebarang urusan berkaitan dengan fotokopi perlu mendapat kebenaran KPP BTPN Perlis terlebih dahulu

 

 

Terima kasih.

Unit Pengurusan Startegik

Penafian | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi

Hakcipta portal Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perlis (BTPN Perlis)  dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Kerajaan Malaysia dan BTPN Perlis.  Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil atau lain-lain tujuan dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Kerajaan Malaysia dan BTPN Perlis.

 

 

Go to top