1) INSTRUMEN PENILAIAN DAN PENGGREDAN PSS 2016. MUAT TURUN DI SINI

2) MODUL KHIDMAT BANTU PSS. MUAT TURUN DI SINI

3) PANDUAN PENGURUSAN PSS UNTUK GPM. MUAT TURUN DI SINI

4) CONTOH FAIL KUASA GPM. MUAT TURUN DI SINI

5) PEKELILING BIL.3 2005 UNTUK GPM. MUAT TURUN DI SINI

6) PEMATUHAN KEPADA PEKELILING BIL.3 2005 UNTUK GPM. MUAT TURUN DI SINI

7) FAIL MEJA GPM. MUAT TURUN DI SINI

8) BUKU REKOD NILAM. MUAT TURUN DI SINI

9) NILAM DITAMBAH BAIK Rendah. MUAT TURUN DI SINI

10) NILAM DITAMBAH BAIK Menengah. MUAT TURUN DI SINI

11) NILAM DITAMBAH BAIK Taklimat PGB/GPM. MUAT TURUN DI SINI

12) BAHAN LITERASI MAKLUMAT. MUAT TURUN DI SINI new icon 1497910 640

13) INSTRUMEN PENILAIAN PSS KEBANGSAAN 2017. MUAT TURUN DI SINI new icon 1497910 640

Penafian | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi

Hakcipta portal Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perlis (BTPN Perlis)  dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Kerajaan Malaysia dan BTPN Perlis.  Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil atau lain-lain tujuan dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Kerajaan Malaysia dan BTPN Perlis.

 

 

Go to top