SELAMAT DATANG

Home / SELAMAT DATANG

Apakah Hub ?

Apakah Program Guru Advokasi?

Bagaimana untuk turut serta?

Hub merupakan satu ruang atau tempat di dalam kawasan sekolah yang digunakan oleh komuniti guru untuk berkumpul dan berkolaborasi bagi tujuan meningkatkan hasil PdPCA21

 

Program Guru Advokasi membolehkan guru untuk belajar, berkongsi dan saling memberi inspirasi dalam usaha mengintegrasikan teknologi dan Frog VLE dalam PdPCA21.

 

Cari aktiviti HUBS berdekatan anda dan sertai kumpulan advokasi tersebut untuk tidak ketinggalan.