Featured
PERANAN UMIP

PERANAN UMIP

MEDIA PENDIDIKAN Memantau serta memberi khidmat nasihat kepakaran terhadap penggunaan teknologi pendidikan terkini kepada pegawai di PTPB, PKG dan sekolah. Menyelaras, memantau, dan mengedar bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi pendidikan. Melaksanakan penghasilan dokumentasi untuk e-buletin, papan cerita, video and pengimejan untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran Menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi pendidikan. Mengumpul dan membuat pelaporan pelaksanaan penyebaran bahan BBM     INOVASI PENDIDIKAN Melaksanakan promosi, bimbingan dan galak guna resos dan pembelajaran Merancang, mengurus, melaksana Program Inovasi…

Read More Read More